Organizator:

Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy

17.08.2021 14:13:09

Podziel się

Zapraszamy na konferencję pt. "Ergonomia przy pracach ręcznych oraz obsłudze monitorów ekranowych w pracy i w domu. Doświadczenia praktyków, wskazania nauki", organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Konferencja odbędzie się 31 sierpnia, w godz. 10:00 - 14:00, w Sali Zielonej (Hol Wschodni MTP, główne wejście na teren targów od ul. Głogowskiej). 

Udział w Konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja oraz bilet wstępu na blok targów ITM. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 30.08.2021.

Zarejestruj się Kup bilet

ERGONOMIA PRZY PRACACH RĘCZNYCH ORAZ OBSŁUDZE MONITORÓW EKRANOWYCH W PRACY I W DOMU. DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW, WSKAZANIA NAUKI.

Program Konferencji:

I. OTWARCIE KONFERENCJI.

31 sierpnia 2021

1) Wystąpienia zaproszonych gości.

10:00 – 10:15

2) Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Dziesięć lat doświadczeń wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy w Wielkopolsce.

Tomasz Gajdziński – z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

10:15 – 10: 45

3) Schorzenia zawodowe spowodowane pracami ręcznymi i niewłaściwą organizacją na stanowiskach pracy związanych z obsługą komputerów. Wprowadzenie do tematu ergonomii przy obsłudze monitorów i pracach ręcznych.

lek. med. Marek Andrzejewski – Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy

10:45 – 11:05

Przerwa

11:05 – 11:25

II. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA STANOWISKA OBSŁUGI MONITORA EKRANOWEGO.

 

1) Wymagania dotyczące organizacji stanowiska obsługi komputerów wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, w Unii Europejskiej, konwencje  Międzynarodowej Organizacji Pracy.

st. insp. pracy Anna Matuszczak - Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

11:25 – 11:40

2) Ergonomiczne uwarunkowania pracy zdalnej w ocenie pracowników i ekspertów.

dr hab. inż. Marcin Butlewski - Politechnika Poznańska

mgr inż. Wiktoria Czernecka - Politechnika Poznańska

inż. Piotr Janiszewski - Politechnika Poznańska

11:40 – 11:55

3) Dobrostan pracowników w przestrzeniach biurowych – poprzez standard Well do nowych trendów w budownictwie przemysłowym.

dr hab. inż. Marcin Butlewski - Politechnika Poznańska

mgr inż. Janusz Rajewski - Politechnika Poznańska

11:55 – 12:10

4) Bezpieczna hala produkcyjna – eliminowanie zagrożeń operatora maszyn produkcyjnych.

mgr inż. Sebastian Kubasiński – Politechnika Poznańska

12:10 – 12:25

5) Psychologiczne aspekty ergonomii – komunikat z badań.

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska - Politechnika Poznańska

dr inż. Żaneta Nejman - Politechnika Poznańska

12:25 – 12:30

Przerwa

12:30 – 12:50

III. MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ PRZY PRACACH RĘCZNYCH. ZASADY BEZPIECZNEGO   WYKONYWANIA PRACY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ORAZ ERGONOMII.

 

1) Bezpieczne wykonywanie prac ręcznych, zmniejszanie ryzyka nadmiernego wysiłku fizycznego poprzez stosowanie właściwych metod pracy, organizację stanowiska oraz jego wyposażenie w urządzenia wspomagające.

st. insp. pracy-specjalista Rafał Lisek – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

12:50 – 13:20

2) Wspomaganie i zastępowanie prac ręcznych pracą maszyn. Przykłady mechanizacji

i automatyzacji prac ręcznych.

Przedstawiciele pracodawców

13:20 – 13:50

IV. Podsumowanie

13:50 – 14:00