Organizator:

Standardy bezpieczeństwa

Podziel się

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Wystawców, Zwiedzających i pracowników targów są w tym roku równie ważne jak jakość ITM INDUSTRY EUROPE. Podwyższone standardy w tym zakresie obowiązują na Międzynarodowych Targach Poznańskich już od lutego 2020 i są aktualizowane w oparciu o najnowsze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów targów, organizacja możliwa jest przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.

>>ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Jesteśmy w pełni przygotowani, by w nowych warunkach zaprosić na targi wystawców i gości.

 – Wracamy do gry wierząc, że nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań, rozmów i emocji towarzyszących targom. To będzie szczególna edycja ITM INDUSTRY EUROPE, ale pełna nowych pomysłów i inspirujących wydarzeń. Targi odbywają się pod hasłem: Przemysł ery cyfrowej. Trudna sytuacja z jaką boryka się obecnie światowa gospodarka wymusza w każdej branży konieczność zmian i implementacji nowoczesnych technologii.

Innowacyjnych rozwiązań i wyjątkowej atmosfery jak zwykle nie zabraknie w Poznaniu! Gorąco zapraszam na coroczne święto przemysłu! – mówi Joanna Kucharska, dyrektor Grupy Produktów MTP.

Jakie procedury sanitarne zostaną wprowadzone podczas Targów ITM INDUSTRY EUROPE?*

Zwiedzający mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów lub innych wydarzeń, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:

 1. obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje że Wypełniający deklarację, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
 2. obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,
 3. obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru targów - min. 4 m2 na osobę.
 4. nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,
 5. bezdotykowy pomiar temperatury w momencie wejścia/ wjazdu na wydarzenie
 6. nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek oraz nakaz noszenia rękawiczek - zgodnie z aktualnymi wytycznymi
 7. dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na wydarzenie, w toaletach, na stoiskach Wystawców, korzystając z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji,
 8. korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
 9. nakaz poruszania się zgodnie z oznaczeniami i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na wydarzeniu w szczególności w kolejce do wejścia, w punktach obsługi klienta, na stoiskach wystawców, przestrzeniach gastronomicznych, toaletach czy w windzie,
 10. nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Zwiedzającego zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować obowiązek podania danych osób, z którymi Zwiedzający miał kontakt w Miejscu wydarzenia, wskazania przestrzeni, w której przebywał Zwiedzający czy obowiązek przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,
 11. nakaz wyłączenia z użytku depozytów i palarni,
 12. nakaz stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez MTP w Miejscu wydarzenia dotyczących procedur bezpieczeństwa.

* organizacja wydarzeń odbywa się z zastosowaniem aktualnych wytycznych i zaleceń Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz władz państwowych.