Program konferencji 2017

SALON BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE

PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK, 6 CZERWCA 2017

10:00 – 14:00, Hol Wschodni MTP, Sala Niebieska

Zgodnie z prawem i bezpiecznie — projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja maszyn

Organizatorzy: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu

PANEL 1 — PROJEKTOWANIE, godz. 10.00 – 11.00

 • Regulacje prawne dotyczące projektowania maszyn i urządzeń — wymagania prawa europejskiego i krajowego. Jednostki notyfikowane i certyfikujące. Analiza ryzyka na etapie projektowania. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
 • Dobre praktyki przy projektowaniu maszyn i urządzeń. Przedstawiciele projektantów
  i producentów: ZM Kazimieruk, Trepko Sp. z o.o.
 • Case study — analiza wypadku z przyczyn projektowych. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy

 

PANEL 2 — WYTWARZANIE, godz. 11.00 – 11.40

 • Regulacje prawne dotyczące wytwarzania maszyn i urządzeń — wymagania prawa europejskiego
  i krajowego. Jednostki notyfikowane i certyfikujące. Odpowiedzialność wytwórcy. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
 • Dobre praktyki związane z wytwarzaniem maszyn i urządzeń. Przedstawiciel VIESSMANN
  Sp. z o.o.

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

 

PANEL 3 — EKSPLOATACJA, godz. 12.00 – 14.00

 • Konsekwencje niespełnienia wymagań zasadniczych i minimalnych (nadzór rynku, doświadczenia z kontroli PIP  dotyczące zakupu maszyn i włączenia do eksploatacji, w tym maszyn z UE i spoza UE). Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy
 • Montaż maszyn w miejscu pracy. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
 • Analiza ryzyka na stanowisku pracy — dobre praktyki. Przedstawiciel  Volkswagen Poznań
  Sp. z o.o.
 • Bezpieczna eksploatacja i obsługa maszyn — naprawy, modernizacje i konserwacja. Weryfikacja urządzeń pod kątem zgodności z rozdziałem III rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
  30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
 • Case study  — wypadki przy eksploatacji maszyn. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy
 • Pytania i dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

 10.30 – 14.00, Hol Wschodni MTP, Sala Zielona

Samorząd zawodowy Służby BHP - propozycje utworzenia
Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

10.30 – 11.00     Rejestracja uczestników

11.00 11.10     Otwarcie seminarium — Stanisława Ziółkowska, Okręgowy  Inspektor Pracy
w Poznaniu, Waldemar Dudek Prezes Zarządu OSPSBHP Oddział Kraków, Członek Zarządu Głównego  OSPSBHP

11.1011.30 Służba BHP obowiązki i uprawnienia. Jacek Owczarek, starszy inspektor pracy, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy PIP w Poznaniu

11.30 – 11.50     Samorząd zawodowy w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju.
Dr Paweł Antkowiak,  Uniwersytet  Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.50 – 12.10     Samorząd zawodowy służby bhp potrzeba utworzenia. Waldemar Dudek, Prezes Zarządu OSPSBHP Oddział Kraków, członek Zarządu Głównego  OSPSBHP

12.10 – 12.25 Przerwa kawowa

12.25 – 13.45 Służba BHP w XXI wieku. Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP

13.45 – 13.05     Certyfikacja i potwierdzanie kompetencji zawodowych pracowników służby bhp
w krajach europejskich.
Agata Wanowicz, sekretarz komitetu organizacyjnego
ds. konferencji/seminariów w oddziale OSPSBHP w Rzeszowie

13.05 – 13.25 Powołanie samorządu zawodowego. Stan obecny i przyszłe działania. Prace legislacyjne. Paweł Szczepański, wiceprezes zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie

13.25 – 13.45     Dyskusja i zakończenie seminarium

  

11.00 – 11.45, sala konferencyjna w pawilonie 6A

Wypadki przy pracy w orzecznictwie sądów, czyli o wpływie stresu, przepracowania
i alkoholu na uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.
Michał Szuszczyński, radca prawny SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

Organizator: SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

 

Celem szkolenia będzie uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy silny stres pracownika w pracy może stanowić przyczynę wypadku przy pracy,
 • czy zawał serca pracownika można kwalifikować jako wypadek przy pracy,
 • czy zdarzenie, do którego doszło wskutek przepracowania pracownika (np. z powodu dużej liczby nadgodzin) może być uznane za wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • czy alkohol pojawiający się wśród okoliczności danego zdarzenia oznacza, że nie możemy mówić o wypadku przy pracy.

 

  

12.00 – 14.00, sala konferencyjna w pawilonie 6A

Bezpieczeństwo pracy w magazynie

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

PANEL 1, godz. 12.0013.00

Obowiązki związane z BHP jako podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika. Anna Kamińska, radca prawny SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązków w zakresie BHP (przepisy
i praktyka)
:

 • odpowiedzialność cywilnoprawna — kto i za co odpowiada (surowy reżim odpowiedzialności pracodawcy), możliwe roszczenia osoby poszkodowanej: odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • odpowiedzialność prawnokarna — kto może odpowiadać, przesłanki odpowiedzialności
   i przewidziane sankcje. Anna Kamińska, radca prawny SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

Zagrożenia wynikające z zaniedbania, bądź celowego zaniechania zastosowania odpowiednich rozwiązań, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w magazynie. Mariusz Szewczyk, ekspert PSTM

PANEL 2, godz. 13.00 – 13.45

Czy zastosowanie automatycznych systemów składowania zwiększa bezpieczeństwo pracy? Marcin Kozłowski, ekspert PSTM

 

ŚRODA, 7 CZERWCA 2017

 

10.00 – 14.30, Hol Wschodni MTP, Sala Zielona

Rejestracja od godz. 9.00

Bezpieczna praca na linii produkcyjnej

Organizator: Redakcja czasopisma „Promotor BHP”

Tematyka:

 • Nowa Maszyna – oczekiwania vs. rzeczywistość. Wojciech Bernadkiewicz (TECH-SYSTEM)
 • BHP platformą do zmiany kultury pracy w Coca-Cola HBC Polska. Andrzej Kruszewski, Piotr Kozłowski (Coca-Cola HBC Polska)
 • Podnoszenie świadomości pracownikówdobre praktyki w zakładzie Volkswagen Poznań. Magdalena Gadalińska (Volkswagen Poznań)
 • Koncepcja ochrony rąk. Profesjonalna (skuteczna) ochrona rąk w zakładzie pracy. Tomasz Dajerling (Alfa i Omega)
 • Analiza i ocena ryzyka w maszynachprzedstawienie przypadku. Wojciech Szczepka (Simens Sp. z o.o), Marek Trajdos (DAMET Sp. J. Dańko)
 • Bezpieczeństwo i ergonomia przy maszynachdobre praktyki w zakładzie Faurecia Grójec R&D Center S.A. Łukasz Pieczonka (Faurecia Grójec)

  

 

10.00 – 13.00, sala konferencyjna w pawilonie 6A

WTF (Wypadek To Fakt), czyli dlaczego dochodzi do wypadków?

Organizator: Portal Kultura Bezpieczeństwa

10.00 – 11.00 Metody oceny ryzyka. Paweł Szczepański, QES Consulting

11.00 –12.00 Schorzenie mięśniowo-szkieletowe wynikające z nieergonomicznej postawy podczas   pracy. Maciej Zdrodowski, Medicover

12.00 – 13.00 Samiec alfa — jak go postawić po swojej stronie? Paweł Szczepański, QES Consulting

 

CZWARTEK, 8 CZERWCA 2017

10.00 – 13.00, sala konferencyjna w pawilonie 6A

Ergonomia i Bezpieczeństwo - dwie strony jednego medalu

Organizator: Portal Kultura Bezpieczeństwa

10.00 – 11.00 Zespół RSI i zagrożenia związane z drganiami mechanicznymi — rozwiązania

wspierające system profilaktyki zdrowotnej w zakładzie pracy. Miłosz Jedynak, Ejendals

11.00 – 12.00 Zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwego dopasowania ochrony. Adam Jabłoński, Filter-Service

12.00  –  13.00 Komfort w pracy to nie mit. Zbigniew Jóźwiak, Wiha

  

 

*Stan na: 24.05.2017, MTP zastrzega sobie prawo do zmian

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact