Organizator:

Nowe logo Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle

Podziel się

W dniach 30.05-2.06.2023 w ramach największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Industry Europe, odbędzie się kolejna edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. Wydarzenie to, licznie odwiedzane przez szefów działów i pracowników służby bhp, zawodowych i społecznych inspektorów pracy, dystrybutorów i handlowców oraz pracodawców, stanowi okazję do zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu ochrony i bezpieczeństwa pracy.

Wraz z ITM Industry Europe odbędzie się Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, organizowany w latach nieparzystych, naprzemiennie z Międzynarodowymi Targami Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, podczas którego wystawcy zaprezentują środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, rozwiązania służące bezpiecznej pracy w magazynie, odzież ochronną i roboczą, wyposażenie miejsca pracy/ ergonomia.