Organizator:

Państwowa Inspekcja Pracy wraz z OSPSBHP zapraszają na konferencję!

Podziel się

Już 30 maja 2023 r. podczas targów ITM Industry Europe 2023 - salon BHP, odbędzie się konferencja przygotowana przez Państwową Inspekcję Pracy pt. "PROFESJONALA SŁUŻBA BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY. Wyzwania nowoczesnych technologii." Współorganizatorem wydarzenia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

"PROFESJONALA SŁUŻBA BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY. Wyzwania nowoczesnych technologii."

Wtorek, 30 maja 2023 r.

Pawilon nr 3, Hol Wschodni, sala Zielona
Poznań, ul. Głogowska 14.

 

1

Otwarcie konferencji.

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy

Paweł Ciemny – Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

godz. 12:00

2

Obowiązki i uprawnienia zakładowej służby bhp w świetle przepisów  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. Oczekiwania, a rzeczywistość – na podstawie doświadczeń inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy

12:10-12:30

3

Organizacja służby bhp w nowoczesnym zakładzie pracy, zadania, obowiązki i uprawnienia. Oczekiwane wymagania kwalifikacyjne, umiejętności i doświadczenie profesjonalnego pracownika zakładowej służby bhp.

Rafał Goraus, Dyrektor Zarządzający w Euro-Comfort Sp. z o.o.

12:30-12:50

4

Jak budować kulturę bezpieczeństwa? Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładzie nowoczesnych technologii.

Leszek Tatala, Starszy Menadżer EHS w Delpharm Poznań S.A.

12:50-13:10

5

Przerwa kawowa

13:10-13:30

6

Rola organizacji zrzeszających pracowników służby bhp w profesjonalizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy we współczesnych zakładach pracy. Profesjonalne standardy pracy.

Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP

13:30-13:50

7

Fundusz prewencyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przykłady zrealizowanych inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracy

Dobrochna Bubnowska, Dyrektor I Oddział ZUS w Poznaniu

13:50-14:10

8

Panel dyskusyjny. Wnioski i postulaty de lege ferenda.

Przedstawiciele: partnerów społecznych, pracodawców, pracowników służby bhp, inspekcja pracy, przedstawiciele nauki

14:10-14:50

 

Uwaga!

Limitowana ilość 250 miejsc

ZAREJESTRUJ SIĘ  TUTAJ >>

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, na podstawie ważnego dokumentu wstępu na ITM Industry Europe.
Kup bilet lub zarejestruj zaproszenie na targi ITM INDUSTRY EUROPE /Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle  https://tobilet.pl/salonu-bezpieczenstwo-pracy-w-przemysle-2023.html

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle odbędzie się w dniach 30.05-2.06.2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie będzie można zwiedzić ekspozycję: ITM INDUSTRY EUROPE, Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog oraz Targów Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING.