Organizator:

Relacje międzyludzkie a kultura bezpieczeństwa

05.06.2019 12:00:00

Podziel się

- Najważniejsza zasada w budowaniu kultury bezpieczeństwa to dbałość o relacje międzyludzkie w firmie- przekonywał Paweł Szczepański z QES Consulting podczas kolejnego dnia wykładów i debat ITM Industry Europe. Strefa konferencyjna Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W trakcie konferencji przygotowanej przez Safety Media Paweł Szczepański przekonywał, że to menedżerowie i przełożeni odpowiadają pozytywnie na podniesione kwestie bezpieczeństwa.

– Dobrze przełożeni rozumieją, że gdy pracownicy podnoszą kwestię bezpieczeństwa, jest to kolejna okazja do poprawy. Dzięki temu pozytywnie reagują na pracownika, który poruszył problem i badają go wystarczająco głęboko, aby znaleźć rozwiązanie – mówił.

Jak dowiedzieli się uczestnicy, firmy, które osiągają dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa, również dobrze radzą sobie w biznesie. – Nakłady finansowe na bezpieczeństwo przewyższają znacznie minimalne obligatoryjne koszty związane z BHP- konkludował Paweł Rolewski.

Eksperci byli zgodni, że wszystkie zdarzenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe powinny być zgłaszane i szczegółowo badane. –Nic nie może być zamiatane pod dywan!- przestrzegali.

Pośpiech, frustracja, zmęczenie, rutyna- to według kolejnego eksperta Pawła Rolewskiego z SafeStart – główne czynniki wpływające na bezpieczeństwo. Według prelegenta zagrożenia różnią się w zależności od miejsca jednak podstawowy wzór dojścia do urazu jest podobny. – Rzadko powodem jest brak wiedzy o zagrożeniu lub procedurze- mówił Paweł Rolewski.

Jak dowiedzieli się uczestnicy aż 97% wypadków spowodowanych jest przez ludzki błąd.

W trakcie konferencji Fabian Biel z Safety Media przekonywał do wdrożenia aplikacji wspierających safety managerów.

Konferencję środową zakończyła debata oksfordzka PT.: Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń przygotowana przez Safaety Group J&J.

Strefa konferencyjna potowarzyszy targom aż do ostatniego dnia czyli 7 czerwca.