Organizator:

Do 20 lutego jest czas na...

17.01.2019 12:00:00

Podziel się

skorzystanie z promocyjnej ceny dla wystawców Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle. To także szansa na najlepszą lokalizację dla swojego stoiska.

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle to doskonała okazja dla firm oferujących rozwiązania w zakresie BHP, do przybliżenia swoich produktów obecnym na targach pracodawcom, kadrze kierowniczej, pracownikom służby BHP. Wydarzeniu będą towarzyszyć bezpłatne konferencje, wykłady i spotkania z ekspertami dostarczając uczestnikom wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w sektorze przemysłowym.

>>Zapytaj o ofertę