Organizator:

Dlaczego warto?

Podziel się

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle umożliwia:

  • Kontakt z pracodawcami z wielu gałęzi przemysłu – wystawcy i zwiedzający także w ramach ITM
  • Bezpośredni kontakt z pracownikami służby bhp
  • Natychmiastowe poznanie wymagań i potrzeb klientów, jak również oceny produktu
  • Zebranie informacji o rynku
  • Zapoznanie się z nowościami
  • Bezpośrednią i obiektywną weryfikację ofert
  • Bezpośredni kontakt z producentami i importerami
  • Udział w konferencjach i prezentacjach – zdobycie unikalnych informacji