Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

1. Środki ochrony indywidualnej

1.1 Ochrona dróg oddechowych
1.2 Ochrona oczu
1.3 Ochrona słuchu
1.4 Ochrona gł/Jwy
1.5 Ochrona rąk
1.6 Ochrona nóg
1.7 Ochrona skóry

2. Odzież ochronna i robocza
3. Materiały do produkcji odzieży ochronnej i roboczej
4. Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
5. Środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
6. Środki higieniczne i wyposażenie sanitarne
7. Sprzęt i środki utrzymania czystości
8. Wyposażenie miejsca pracy, ergonomia
9. Środki ochrony zbiorowej

9.1 Ochrona przed hałasem
9.2 Ochrona przed wybuchem i substancjami toksycznymi
9.3 Ochrona przed promieniowaniem
9.4 Ochrona przed porażeniem prądem
9.5 Wentylacja i filtracja powietrza
9.6 Urządzenia ochronne do maszyn
9.7 Balustrady, pomosty robocze, siatki, rusztowania robocze i ochronne
9.8 Zabezpieczenia antypoślizgowe
9.9 Inne środki ochrony zbiorowej

10. Aparatura pomiarowa i kontrolna
11. Znaki bezpieczeństwa
12. Usługi
13. Szkolenia
14. Wydawnictwa branżowe
15. Instytucje i organizacje
16. Inne