Organizer:

Konferencja PIP i OSPSBHP

12:00 - 15:00
Pawilon nr 3, Hol Wschodni, sala Zielona